BLOG

Archive news

MORE BLOG ITEMS+

Archive news

WHATSAPPEN IN DE BAAS ZIJN TIJD: WIE GAAT DAT BETALEN?

HET TOTSTANDKOMEN VAN OVEREENKOMSTEN

Als particulier of als ondernemer heb je met allerhande mensen te maken. Met leveranciers, klanten of personeel. Al deze partijen hebben hun eigen doelstellingen en verwachtingen. Meestal is duidelijk wat partijen van elkaar verwachten, maar niet altijd. Om duidelijkheid te verschaffen kunnen de verwachtingen worden vastgelegd in een overeenkomst.

Van belang is dan hoe en wanneer een overeenkomst tot stand komt. Minstens zo belangrijk is wanneer een partij gebonden is aan zijn verklaring en daarop dan ook niet meer terug kan komen.

Simpel gezegd komt een overeenkomst tot stand door een aanbod en aanvaarding daarvan.

Door een akkoord op een offerte ontstaat er dus een overeenkomst. Wil er sprake zijn van aanbod en aanvaarding dienen beide partijen handelend op te treden. In juridische termen; partijen moeten een rechtshandeling verrichten om een overeenkomst tot stand te brengen.

De ene partij biedt aan en de andere partij moet aanvaarden. Indien de laatste partij niet handelend optreedt komt er geen overeenkomst tot stand.

Wanneer u bijvoorbeeld een offerte ontvangt en daar niet op reageert, dan komt er geen overeenkomst tot stand. Het tijdstip waarop een overeenkomst tot stand komt is het moment waarop de verklaring van aanvaarding de aanbieder bereikt.

Een overeenkomst is meestal wederkerig, wat wil zeggen dat er voor partijen over en weer rechten en plichten ontstaan.

Zo heeft bij een koopovereenkomst de koper recht op levering van hetgeen hij volgens de overeenkomst koopt en is hij verplicht hiervoor te betalen. De verkoper heeft de verplichting het gekochte te leveren en recht op betaling van de koopprijs.

Een overeenkomst kent geen vormvereisten. Het hoeft dus niet schriftelijk, maar kan ook mondeling. Een mondelinge afspraak is net zo zeer rechtsgeldig als een schriftelijke en is dan ook in rechte afdwingbaar.

Uiteraard is het om misverstanden te voorkomen aan te bevelen om overeenkomsten schriftelijk vast te leggen. Daarnaast is een mondelinge afspraak in veel gevallen moeilijker te bewijzen.

Het is dus ook om die reden aan te bevelen om een overeenkomst schriftelijk vast te leggen.

Voor de totstandkoming van een overeenkomst gelden wel een paar regels. Zo moet een aanbod bijvoorbeeld voldoende duidelijk zijn. Wanneer er een termijn voor aanvaarding in het aanbod is vermeld kan de aanbieder zijn aanbod niet meer wijzigen. De andere partij hoeft alleen maar ja te zeggen om een overeenkomst tot stand te brengen.

Tenslotte vervalt een schriftelijk aanbod zonder termijn wanneer het niet binnen redelijke termijn is aanvaard.  Het is verstandig om overeenkomsten altijd door een advocaat te laten beoordelen. Vaak blijkt namelijk dat wanneer er problemen ontstaan sommige bepalingen uit de overeenkomst toch niet de gewenste duidelijkheid bieden, m.a.w. voor meerdere uitleg vatbaar zijn of dat een essentieel punt niet in de overeenkomst blijkt opgenomen.

SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER

CONCORDIASTRAAT 52   CURACAO,   (599 9) 461 28 12   INFO@FRANSLEGAL.COM

© [year] All Rights Reserved. Developed by Profound