BLOG

Archive news

MORE BLOG ITEMS+

Archive news

GEEN HANDTEKENING, GEEN CONTRACT?

GEEN HANDTEKENING, GEEN CONTRACT?

Vaak denkt men dat een overeenkomst pas geldig is, als die overeenkomst op papier staat en ondertekend is.
Maar als een krantenverkoper roept: “wie wil ochtendblad X kopen” en jij antwoordt “ik, graag”, dan heb je een mondelinge koopovereenkomst gesloten voor ochtendblad X. De krantenverkoper doet een aanbod en jij aanvaardt dat aanbod.
En als je aan een relatie vraagt om tegen betaling klanten voor jouw bedrijf te zoeken en die relatie gaat enthousiast aan de slag, dan is er een overeenkomst gesloten. Jij deed een aanbod en de relatie accepteerde dit aanbod stilzwijgend.
In geen van deze voorbeelden is sprake van een schriftelijke overeenkomst en toch is er een overeenkomst tot stand gekomen.
Bewijs
Ook al is een mondelinge afspraak in de meeste gevallen dus voldoende om de ander aan die afspraak te houden, het succesvol afdwingen van de afspraak valt of staat met het bewijs. Bewijs de inhoud van de afspraken maar eens, als de ander die afspraken anders ziet of helemaal tegenspreekt!
In een geschil over de koop van aandelen in een privékliniek, waarbij de verkoper vindt dat er een bindende afspraak is gemaakt, maar de koper stelt dat nog niet op alle punten overeenstemming is bereikt, oordeelt de rechter gelukkig wel, dat overeenstemming op hoofdlijnen voldoende is om een beroep op een mondelinge overeenkomst te doen.
Conclusie
Als je denkt dat je pas gebonden bent aan een overeenkomst als daar een handtekening onder staat, dan heb je het mis. Een overeenkomst ontstaat door het maken van een afspraak en dat kan ook mondeling. Je kunt hooguit van mening verschillen over wat er precies is afgesproken. Het komt dan aan op bewijs, en bewijs kan op allerlei manieren geleverd worden.
Ook al kan het wel, het is niet altijd verstandig om een overeenkomst mondeling aan te gaan. Als je samenwerkingspartners een andere herinnering blijkt te hebben van wat is afgesproken, dan is het prettig als je de afspraken op papier kunt tonen als bewijs.

Frans & Associates kan u bijstaan met het maken van en adviseren omtrent allerlei contacten en de daarbij bijkomende perikelen, bel ons op +5999 4612812 of stuur een e-mail naar info@franslegal.com

SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER

CONCORDIASTRAAT 52   CURACAO,   (599 9) 461 28 12   INFO@FRANSLEGAL.COM

© [year] All Rights Reserved. Developed by Profound