WHEN DO I NEED A BUSINESS LAWYER FOR MY SMALL BUSINESS?

WHEN DO I NEED A BUSINESS LAWYER FOR MY SMALL BUSINESS?

Among the countless worries for entrepreneurs who are starting or are already running a small business is the question of whether they need a business lawyer. The perception is that attorneys charge high rates and many small businesses don’t have much, if any, extra capital with which to pay lawyers. As a result, most small business […]

ONTSLAG OP STAANDE VOET WEGENS INTERNETTEN TIJDENS WERKTIJD

Internetten tijdens werktijd kan een grond opleveren voor ontslag op staande voet, zo blijkt uit een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 15 september 2017. De werkneemster in kwestie was werkzaam bij een kledingwinkel (De Lairesse Retail B.V., hierna DLR). Op 21 april 2017 is zij op staande voet ontslagen omdat zij aan het internetten was […]

ZORGPLICHT VAN BANKEN

In de afgelopen jaren heeft Frans & Associates, Counselors at Law een redelijk groot aantal particulieren en bedrijven bijgestaan in hun geschil met betrekking tot de zorgplicht van banken. Maar wat houdt deze (bijzondere) zorgplicht van banken namelijk in? Zorgplicht van banken Uw bank dient zich verantwoordelijk te gedragen ten opzichte van u als cliënt. […]

BREAKING NEWS: COVID-19 EN CONTRACTEN

CORONA VIRUS EN CONTRACTEN Door de uitbraak van het coronavirus kunnen veel ondernemers hun overeenkomsten niet langer nakomen of worden zij geconfronteerd met contractspartijen die hun overeenkomsten niet langer nakomen. Hoe zit het met de rechtspositie van de partijen? Wij zetten in dit artikel de juridische gevolgen voor u op een rij. Wat is de […]

ANTICIPEER OP DE GEVOLGEN VAN COVID-19 BIJ SLUITEN VAN NIEUWE CONTRACTEN

21 april 2020 Inleiding In een recent artikel schreven wij over overmacht en het (niet kunnen) voldoen aan contractuele verplichtingen in het kader van de uitbraak van COVID-19. Inmiddels ondervindt vrijwel iedereen dagelijks de gevolgen van de corona-crisis, zowel zakelijk als privé. De toekomst zal uitwijzen of wij door deze ervaring zaken anders gaan regelen dan we gewend […]

LEAD YOUR BUSINESS THROUGH THE CORONA VIRUS CRISIS

WE WANT TO SHARE THIS INTERESTING ARTICLE WHICH APPEARED IN THE HARVARD BUSINESS REVIEW WITH OUR READERS. WE ARE SURE IT WILL BE GOOD FOR THOUGHT. CRISIS MANAGEMENT LEAD YOUR BUSINESS THROUGH THE CORONA VIRUS CRISIS by  Martin Reeves, Nikolaus Lang  and Philipp Carlsson-Szlezak February 27, 2020 The Covid-19 crisis has now reached a new critical phase where public health […]

SURSEANCE VAN BETALING

Uitstel van betaling Indien een bedrijf in betalingsproblemen verkeert en zijn schulden niet kan betalen, kan het surseance van betaling aanvragen. Tijdens de surseance van betaling kan de onderneming niet gedwongen worden sommige vorderingen te voldoen. Dit geldt niet voor vorderingen waaraan voorrang is verbonden, vorderingen van levensonderhoud of verzorging van opvoeding en termijnen van […]

FAILLISSEMENT AANVRAGEN

Incasso door aanvragen faillissement Wanneer een debiteur uw vordering niet voldoet, kan ervoor worden gekozen het faillissement aan te vragen. Met een faillissementsaanvraag kan geprobeerd worden om alsnog op een snelle en relatief goedkope manier tot betaling van de vordering of tot een betalingsregeling te komen. Een faillissement heeft verstrekkende gevolgen voor de schuldenaar. Zo […]

IN MEMORIAM STUART LIMON

WHATSAPPEN IN DE BAAS ZIJN TIJD: WIE GAAT DAT BETALEN?

                                          STUART C. LIMON                            May 3, 1962      + June 19, 2020  We are struck by grief due to the sudden passing away […]

CONCORDIASTRAAT 52   CURACAO,   (599 9) 461 28 12   INFO@FRANSLEGAL.COM

© [year] All Rights Reserved. Developed by Profound